KOMTEH RADIOKOMTEH GEOKOMTEH AUDIO / VIDEOKOMTEH SCADA
Izaberite jezik
 
KOMTEH RADIO

Najam radio stanica
RADIO odjel
Izborna jedinica repetitora
Zašto koristiti radio postaje
GPS praćenje i pozicioniranje
Privatnost
Trajanje baterija pokretnih radio postaja
Modularni prijamnik i predajnik
Antene
Pretvarači napona
Kabeli
Konektori
Referencijska lista

 

Proizvodi:

Repetitori
SENA bluetooth slušalice
 Slušalice za skijaške i biciklističke kacige
 SENA adapteri i pribor
 Slušalice za motorističke kacige
 Samostojeće slušalice
Radio stanice opće dozvole (PMR446)
Radio stanice
 Mototrbo
  Ručne SL
  Ručne DP
  Mobilne DM
Antene
 Renair antene
 Jeybeam antene
 Procom antene
 LEA antene
Mobilne radio postaje:
 Motorola GM profesionalna serija
 Motorola CM komercijalna serija
 Pribor
Ručne radio postaje:
 Entel
 Motorola GP profesionalna serija
 Motorola CP komerijalna serija
 Motorola P100 serija
 Pribor za ručne radio postaje
Ručne pomorske radio postaje
Ručne radio postaje u ATEX izvedbi:
 Motorola
 Entel
Tetra radijske postaje:
 Sepura
 Motorola
Pretvarači napona
 AC/AC
 AC/DC
 DC/AC
 DC/DC
Podatkovne radio postaje
 RipEX (Racom)
 Vlastita proizvodnja
Ostalo (2.4 GHz Gadgeti)

Novosti & događanja

 

05 - 07. kolovoza 2016.

 
S ponosom objavljujemo da je Komteh sponzor Vatrogasne karavane SAVA 2016 koja će se održati 05. - 07. kolovoza 2016.
Rugvica - Jasenovac - Davor
Oko 230 km atraktivnog vodeno-kopnenog adrenalinskog doživljaja


 

05/ 2016.

 
Dostupna je nova Motorolina "e" serija digitalnih radio stanica - DP2000e, DP4000e, DM4000e, SL4000e, DP3441e.
Novi modeli donose poboljšane karakteristike uređaja poput:

- Wi-Fi podrška
- bolji Bluetooth
- IP68 zaštita (potopiva u vodi)
- dulje trajanje baterije i pokrivenost
- bolja kvaliteta audio zvuka

01/ 2015.

 
New MOTOTRBO radio stations 

MOTOROLA  SL1600

MOTOROLA SL4000 / SL4010

 

02/ 2014.

   
RipEX (Racom)radio modem

Projektiranje mikrovalnih veza

programom Pathloss (4.5 MB)

 

 
Izborna jedinica repetitora

SAŽETAK


U uporabi je VHF repetitorski sustav pokretnih radijskih veza koji radi u frekvencijskom pojasu 2 m. Repetitor je smješten na povišenoj lokaciji, čime je ostvareno više-manje zadovoljavajuće područje prekrivanja za stacionarne i, u vozilima montirane, pokretne radijske postaje.

Područje prekrivanje za ručne radijske postaje nije bilo adekvatno poradi nedovoljnog dometa uzlazne veze. To je posljedica tehničkih značajki ručnih radijskih postaja koje nužno imaju skromnu RF izlaznu snage i neučinkovitu antenu. Naime, kako je izlazna snaga odašiljača ručne postaje 5 W i kako je dobit njene antene u najboljem slučaju -3 dBd, uzlaznoj, naspram silazne veze, nedostaje 6 dB.

Kako uvećanje dometa uzlazne veze poboljšanjem relevantnih tehničkih značajki ručnih radijskih postaja nije izvedivo, jedino što preostaje je poboljšanje infrastrukture.

Idealno, problem bi se mogao riješiti povećanjem dobiti antene repetitora ili osjetljivosti njegova prijamnika. Oboje može, barem teoretski, nadoknaditi manjak izračene snage odašiljača ručne postaje. Naravno, u praksi to nije izvedivo; za izgradnji antenskog sustava dovoljne dobiti nema prostora, naime 6 dB dodatne dobiti zahtjeva antenu najmanje 4 puta većih dimenzija od postojeće, dok je osjetljivost repetitorskog prijamnika ograničena razinom smetnji – HAKOM ne štiti korisne signale razina manjih od 1 μV (-107 dBm).

Realnije je problem riješiti uvećanjem razine signala koje ručne postaje ostvaruju na ulazu prijamnika repetitora. Budući se to ne može postići povećanjem izlazne snage njenog odašiljača ili poboljšanjem antene, odabrano je jedino što je preostalo. To je umanjenje udaljenost od ručne postaje do prijamnika. Naravno, trivijalna inačica ovog rješenja nije posebno učinkovita: to je ograničavanje uporabe ručnih radio-postaje samo na područje sa kojeg mogu generirati dovoljno jak signal za repetiranje. Kako korištenje ručnih postaja mora biti omogučeno bilo gdje na području poslovanja korisnika, jedini način skraćivanja trase uzlazne veze je približavanje prijamnika repetitora ručnoj postaji (brdo, Muhamed itd.). 

To je postignuto instalacijom dodatnih prijamnika na pogodnim lokacijama, njihovim povezivanjem sa repetitorom i uspostavom mehanizma izbora najkvalitetnijeg signala za reemitiranje, ukratko, uključivanjem izborne jedinice (Voting Unit) u repetitorsku radijsku postaju.


TEMELJNI KONCEPT VIŠE-PRIJAMNIČKOG REPETITORSKOG SUSTAVA


Kako se iz uvoda može naslutiti, slabosti uzlazne veze ručnih radijskih postaja eliminiraju se montažom stacionarnih prijamnika na strateški razmještenim lokacijama. Time se postiže da ručna radio postaja uvijek ima u dometu prijamnik sposoban primiti njen signal i prosljediti ga odašiljaču repetitora.

Svi prijamnici, uključujući i onaj ugrađen u repetitor, ugođeni su na istu kanalnu frekvenciju i kontinuirano su u radu. Konstruktivno je osigurano da, kada postoji prijamni RF signal, na izlazu svakog prijamnika se pojavljuju dva signala: demodulirani audio signal i unipolarni signal koji reprezentira trenutnu razinu prijamnog RF signala (RSSI - Received Signal Strength Indicator).

Oba signala svih prijamnika dovode se do izborne jedinice montirane u okviru repetitora. Tu se, temeljem trenutačnog RSSI podatka, odbire i za odašiljanje prikapča audio signal onog prijamnika koji je trenutno u najboljoj poziciji glede lokacije postaje signal koje se prima.
Proces odabira, odnosno usporedbe RSSI informacija, odvija se čestinom koja je primjerena vremenskoj konstanti odziva RSSI sklopova prijamnika, približno svakih 20 ms.

Ukoliko dva ili više prijamnika imaju jednaki RSSI, za odašiljanje se odabire onaj koji je bio odabran u prethodnom periodu. Time se minimizira broj prekapčanja – pretpostavlja se da ručna radijska postaja ne može skokovito promijeniti lokaciju, pa je vjerojatno da će se i u idućem periodu moći rabiti signal istog prijamnika.

 
Na slici se može vidjeti blok shema sustava:

Blok shemaDETALJNI OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA


Uz pretpostavku da između svih lokacija postoji fizička veza, primjerice galvanski kontinuirana telefonska parica, gornja blok shema može se jednostavno realizirati. Na nesreću, udaljenosti su za takvu vezu prevelike – više desetaka kilometara, uostalom, namjena sustava je uvećanje dometa radijske veze.

Dok za prijenos audio signala, u ovom slučaju to je demodulirani prijamni signal, putem telekomunikacijske infrastrukture nema nikakvih tehničkih teškoća, to se ne može reći za RSSI signalizaciju. Naime, to je sporo-promjenjivi unipolarni signal koji direktno nije moguće prenijeti telekomunikacijskim kanalima, ako ništa drugo, poradi translatora i njihove donje granične frekvencije.

Rješenje je digitalizacija RSSI signala i prijenos istoga u serijskom kôdu. Naravno, na drugoj strani mora postojati naprava koja, prividno trenutno, uspoređuje zaprimljene podatke i upravlja prikapčanjem audio signala na modulacijski ulaz odašiljača. Istovremeno, tu se mora generirati i signal koji aktivira odašiljač.

Kada je riječ o digitalizaciji, korisno je i prijamni audio signal digitalizirati i kombinirati sa RSSI podacima. To dozvoljava uporabu samo jednog prijenosnog kanala od svakog prijamnika do repetitora što pojednostavljuje izvođenje i olakšava dijagnostiku i održavanje.

Daljnje pojednostavljenje i poboljšanje tehničkog rješenja postizljivo je prijenosom podataka putem TCP/IP, odnosno korištenjem WAN ili LAN infrastrukture.

Uvažavajući navedeno, pojedini elementi sustava izgledaju kako je dalje opisano.

 Prijamnici
Općenito, svi prijamnici sustava imaju slijedeću blok shemu:

Prijamnici

Radijski prijamnik, kao što njegov naziv implicira, prima RF signal frekvencije na koju je ugođen. U tom slučaju na izlazima prijamnika pojavljuje se demodulirani signal, u našem slučaju to je signal govora i signal koji reprezentira razinu RF prijamnog signala.
Oba signala se digitaliziraju odgovarajućim AD konverterima i u serijskom kôdu privode TCP/IP konverteru. Taj konverter je na ostatak sustava priključen putem WAN ili LAN infrastrukture.

 Izborna jedinica i odašiljač repetitora
Na slici je vidljiva konfiguracija repetitorske opreme:

Repetitor i izborna jedinica

Putem WAN / LAN infrastrukture do izborne jedinice dolaze podatci sa svih prijamnika sustava. Svakome je pridružena pripadajući RSSI podatak.
Temeljem RSSI podataka izborna jedinica odabire modulacijski signal koji se privodi na modulacijski ulaz odašiljača. Kriterij za selekciju određuje se 

izbornim grupama u koji se svrstavaju prijamni signali temeljem predodređenih pragova.
Istovremeno, ukoliko prijamni signal prijamnika koji je odabran za reemitiranje, premašuje predodređeni prag, generira se signal kojime se aktivira 
odašiljač repetitora.

Ovdje je iznimka lokalni repetitorski prijamnik koji se na izbornu jedinicu može spojiti direktno, zaobilazeći WAN / LAN infrastrukturu.
Jasno je, iako nije posebno nacrtano, da se u okviru izborne jedinice izvodi i D/A konverzija dolaznih signala iz prijamnika. Naime za modulaciju odašiljača, digitalni signal nije pogodan.


 

REALIZACIJA


 Dopunski VHF prijamnici
Kako se predmetni prijamnici redovito smještaju na elektromagnetski ugodnim lokacijama – nisu izloženi jakim smetnjama, gospodarstveno je opravdano koristiti kompletne mobilne radijske postaje u ulozi prijamnika. Ovdje je uporabljen uređaj Motorola GM340, budući je njen prijamnik zadovoljavajuće kvalitete i ima izveden izlaz RSSI napona.
 
 TCP/IP konverter
Koristi se konverter KH-TRip koji omogućava digitalizaciju govora, kombiniranje jednog serijskog podatkovnog kanala i konverziju svega na TCP/IP protokol.
Naravno, RSSI napon se mora digitalizirati odvojeno, za koju svrhu se rabi KH-ADC320 koji je u stanju dovoljno brzo izvoditi konverziju.
 
 Izborna jedinica
Izborna jedinica je KH-4-1-Trip, sposobna prihvatiti do osam udaljenih prijamnika povezanih putem WAN / LAN infrastrukture i jedan lokalni prijamnik. Navedena oprema omogućava podešavanje pragova izbora i razine aktiviranja odašiljača dijalogom putem, primjerice, privremeno priključenog prijenosnog računala.
 
 WLAN infrastruktura
Opisano riješenje, zahvaljujući TCP/IP komunikacijskom protokolu, može se ostvariti u okviru bilo kojeg LAN / WAN medija, primjerice optika, bakar, internet ili njihova kombinacija. Posebno je ugodna mogučnost primjene WLAN tehnologije za povezivanje udaljenih prijamnika. To omogučava povezivanje radijskom vezom u ISM mikrovalnom ili UHF pojasu bez posebnih dozvola i plačanja naknade za korištenje radijske frekvencije. Poštujući opće dozvole HAKOMa br. OD-16 i/ili OD-87 može se otvariti pouzdana link veza dometa 20 km ili više.


POSTIGNUTI REZULTATI


Područja prekrivanja za vezu korištenjem ručne radijske postaje prikazana su slikama 1, 2 i 3.
 
Na slici 1 crvenom bojom je označeno područje prekrivanja odašiljačkim signalom repetitora, dakle područje određeno zanačajkama silazne veze. Vidljivo je da snaga odašiljača repetitora i osijetljivost prijamnika pokretne postaje omogučavaju prijam pokretnoj postaji na gotovo cijelom području prekrivanja radijusa 50 km.Situacija sa uzlaznom vezom je znakovito nepovoljnija kao što je vidljivo na slici 2. Tu crvena boja pokazuje područje sa kojeg je ostvariva komunikacija ručnom radijskom postajom putem repetitora na lokaciji Mohokos. Evidentno, prekrivanje područja SE od auto ceste A4 (istočno od Preloga) sasvim nezadovoljavajuće. Naravno, to je uzrokovano 6 dB slabijim signalom kojeg ručna postaja generira na ulazu prijamnika repetitora.Ukupno područje prekrivanja koje se ostvaruje izbornim sustavom sa jednim dopunskim prijamnikam, prikazano je slikom 3. Tu žuta boja reprezentira područje na kojem je ručna radijska postaja može ostvariti vezu putem dopunskog prijamnika na lokaciji Donja Dubrava. Crvena boja, kao i na slici 2. reprezentira područje sa kojeg ručna postaja ostvaruje vezu derektno putem repetitora, dakle i bez dopunskog prijamnika. 
 
 
Komteh d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i ostalih informacija.
Za najnovije podatke obratite nam se telefonom ili putem e-maila
Copyright © 1999-2014 Komteh d.o.o.
Početna stranica | O nama | Gdje se nalazimo | Kontaktirajte nas