Razlike između TDMA i FDMA

TDMA i FDMA su različite metode za omogućivanjem pristupa većem broju korisnika u komunikacijske kanale. FDMA to radi tako što dijeli postojeći frekvencijski pojas u zasebne RF frekvencijske kanale. TDMA radi tako što dijeli svaki RF frekvencijski kanal  u nekoliko vremenskih odsječaka. Zapravo, TDMA  radi tako što koristi FDMA koji daje inicijalni niz RF frekvencijskih kanala, a zatim ih dalje dijeli u nekoliko vremenskih odsječaka.

Istina je da jedna od tih tehnologija metoda pristupa nije u principu bolja ili superiorna u odnosu na drugu, ali može imati izrazitih prednosti u praktičnom dijelu.

Minimiziranje gubitka frekvencija

Ako neka organizacija ili firma ima dozvolu za 12,5 kHz kanale, oni se mogu premjestiti na TDMA bazirane mreže bez gubitaka frekvencija i svaki kanal se može koristiti kao i prije bez ikakve promijene u dozvolama.Sa druge strane, prelaskom na FDMA baziranu mrežu koja koristi 6,25 kHz kanale, potrebna je ponovna konfiguracijai predati zahtjev za drugu dozvolu (licencu). Način na koji to radi je taj da su dodijeljeni novi 6,25 kHz kanali, svaki sa istom centralnom frekvencijom kao i na starim dozvolama. To ostavlja polu-kanale sa svake strane.

Na slici možemo vidjeti tri 12,5 kHz kanala, fA, fB, fC koji redom pripadaju korisnicima  A, B, C. Korisnici B i C prelaze na 6,25 kHz kanale i to nam daje još jedan dodatan kanal fX, ali nam ostavlja i polovični 6,25 kHz kanal između fA i fB koji se ne može koristiti. Sličan proces se događa kod prelaska sa 24 kHz na 12,5 kHz kanale.

Poboljšano trajanje baterije

Moderni radio uređaji mogu brzo uključivati i isključivati svoj odašiljač. TDMA radio uređaji koji koristi svoj vremenski odsječak 1 (timeslot)  kao signal nosilac poziva, može uključiti svoj odašiljač za svaki vremenski odsječak 1 i isključiti ga za svaki vremenski odsječak 2. To dramatično smanjuje energetsku potrošnju baterije, zato što je odašiljanje signala jedno od najčešćih stvari koje radio uređaj koristi i s time najviše troši bateriju uređaja. To ne samo da je dobro što se tiče ekoloških razloga zbog nepotrebnog rasipanja energije, nego daje i veću fleksibilnost u budućnosti jer će biti sve više korisnika koji će htjeti duže trajanje baterije za još veći promet podataka.

Lakoća prelaska

Lakše je prijeći sa analogne mreže na digitalnu ako je ta mreža bazirana na TDMA i podržava retrogradnu kompatibilnost sa sustavom. Postojeće 12,5 kHz antene i odašiljačka oprema mogu ostati nepromijenjene, zato što će TDMA kanali koristiti iste RF frekvencije kao i stara mreža.

Dodatne značajke

Prisutnost od dva vremenska odsječka u kanalu otvara mogućnost za dodatne značajke. Na primjer, drugi vremenski odsječak može sadržavati reverznu signalizaciju kanala (signalizacija na istome kanalu ali u drugome smjeru, od prijamne opreme prema odašiljačkoj). Reverzno signaliziranje kanala može se koristiti da „javi“ radiju koji odašilje signal da stane s odašiljanjem, zato što hitan poziv čeka, ili da ga informira o snazi signala pa da može uključivati i isključivati odašiljač u skladu s time.

Podatkovne aplikacije

Digitalna priroda DMR-a nam omogućuje da aplikacije, kao što su tekstualne poruke, GPS i telemetrija , budu lako instalirane na radio uređaje i sustave. Zbog toga što DMR standard također podržava odašiljanje IP podataka, to nam omogućuje laki razvoj standardnih aplikacija.

Drugi ključ stvaranja podatkovnih aplikacija implementacijom DMR-a je udvostručenje kapaciteta kanala. Potrebno je imati dodatni kapacitet za promet podataka kako bi zadržali postojeće glasovne usluge na istoj visini kvalitete. To može biti izrazito važno kod aplikacije kao što je lokacija vozila gdje sustav može generirati veliki broj poruka pri konstantnom ažuriranju.

Nedostaci TDMA

Sljedeći nedostaci posebno su usmjereni na two-slot TDMA:

  • Višestazne smetnje ili multipath interferencije mogu utjecati na kvalitetu poziva. Te interferencije se stvaraju na frekvenciji koja je direktno povezana sa dužinom vremenskog odsječka. TDMA nije u mogućnosti se nositi sa toliko multipath smetnji kao što se može nositi FDMA za isti osnovni dizajn prijamnika.

  • TDMA nije toliko spektralno učinkovit za izravni način rada (direct mode). U nekim slučajevima, radio uređaju mogu koristiti oba timeslota u izravnom modu rada.
  • Ne može imati dva poziva u direktnom modu na jednom RF kanalu zato što, kada bazna stanica ne pruža tempiranje, vrijeme ne može biti usklađeno između radio uređaja koji nisu na istom pozivu.
  • Potrebna je precizna sinkronizacija repetitora i mobilne postaje.

Najnovije vijesti i događanja

Projekt sufinanciran sredstvima Europske

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0126
Naziv projekta: Ulaganje u proširenje kapaciteta poslovne jedinice poduzeća Komteh d.o.o.

Najam radio stanica

Ukoliko vam je potrebna komunikacija na vašem eventu, utrci, snimanju, partiju, ... kontaktirajte nas. Od najma nekoliko Motorola stanica sa ili bez slušalica, do događaja koji zahtjevaju i preko 100 ručnih radio postaja i repetitor, sve imamo spremno za vas.

Digital Mobile Radio

DMR je otvoreni digitalni radio standard koji spada pod PMR standarde, tj. on je napravljen za profesionalne korisnike. ETSI (European Telecommunications Standards Institute)ga je objavio 2004. godine i cilj mu je ostvariti visoko učinkoviti profesionalni bežični komunikacijski sustav sa nižom cijenom i manjom kompleksnošću postavljanja potrebne opreme i njeno održavanje, kao i održavanje cijelog sustava.

Razlike između TDMA i FDMA

Razlike između TDMA i FDMA

TDMA (Time Division Multiple Access) ili višestruki pristup po vremenu i FDMA (Frequency Division Multiple Access) ili višestruki pristup po frekvencijama, su alternativne metode za dobivanje željene širine spektra sa RF kanala. Neki standardi koriste TDMA, a neki koriste FDMA. 

Komteh modemi - modemi za prijenos podataka radio-vezom

Od osnivanja 1990. godine, glavno područje djelovanja Komteha su radiokomunikacije, odnosno projektiranje, razvoj, proizvodnja, dobava, montaža i održavanje radijskih sustava, opreme i komponenti. U tom okviru osobito važno polje je razvoj i proizvodnja radio-komunikacijske opreme, poput prijamnika, odašiljača, RF filtera, antena i antenskih sustava, kontrolera, digitalnih i tonskih signalizacijskih sklopova i drugog. Jedan od produkata razvoja je porodica modema namijenjenih prijenosu podataka monokanalnim i pokretnim radijskim vezama.

Motorola DP4000 serija radio postaja

Motorola DP4000 serija radio postaja

Motorolina Mototrbo DP4000 serija ručnih stanica nudi bogat set značajki i funkcionalnosti ukomponirane u snažan uređaj. Odličan su odabir za javne službe ali i za firme i poduzeća koja se bave proizvodnjom, industrijom i privatnim prijevozom. DP4000 serija nudi napredne aplikacije i usluge prilagođene vašem poslovanju pružajući odličnu kvalitetu zvuka, zaslon u boji, integrirani Bluetooth za prijenos zvuka i podataka, napredni GPS sustav i mogućnost slanja tekstualnih poruka.

Arhiva

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našim stranicama. Korištenjem naših stranica pristajete na korištenje kolačića. ×