KOMTEH RADIOKOMTEH GEOKOMTEH AUDIO / VIDEOKOMTEH SCADA
Izaberite jezik
 
KOMTEH SCADA

SCADA
Nadzorni sustav vodoopskrbe
Nadzorni sustav plinoopskrbe
Referencijska lista

 

Novosti & događanja
 
Nadzorni sustav vodoopskrbe


SAŽETAK

Gubitke vode u distributivnom sustavu mogli bismo definirati kao količinu vode koja je ušla u sustav, a nije iskorištena na željeni, korisni način. Gubitci mogu nastati nekontroliranim istjecanjem vode uzrokovanih kvarovima i/ili lošim spojevima, puknućima cjevovoda i sl., a isto tako i nekotroliranim istjecanjima na mjestima (hidranti) gdje nije moguće mjeriti potrošnju. Nije zanemariva ni tzv. kategorija krađe vode. Kontrola gubitaka zajednički je naziv za svođenje gubitaka na što manju mjeru.
Uspješno rješavanje gubitaka vode  započinje podjelom distributivnog sustava na manje samostalne cjeline - DMA zone (engl. District Metered Area) – koje je lakše nadzirati. Veličina zone ovisi o nizu specifičnih faktora, ali uobičajeno obuhvaća između 1000 do 2000 potrošača.

BAZA PODATAKA

Na ulaze u takve DMA zone (idealno jedan ulaz!) postavljaju se kontrolna mjerila protoka i tlaka koji zajedno sa tzv. Data Logerima prikupljaju i putem GSM/GPRS/WIFI/RADIO veze šalju podatke o protoku/tlaku nadzorno-upravljačkom centru distributera (NUC). Podatke je moguće prikazati na SCADA-i i/ili analizirati pomoću posebnih programa (npr. MS Excel i sl.).
Za svaku zonu uspostavlja se baza podataka, koja se vremenom nadopunjuje novim podacima, te omogućuje izradu prosječnog  profia potrošnje za zonu (satni, dnevni, tjedni, mjesečni i sl.). Svako iznenadno odstupanje od prosječnog profila može ukazivati na kvar sustava, odnosno nekontrolirano istjecanje. U takvim slučajevima nadzorni sustav šalje alarmne poruke odgovornim osobama.

 


 KOMUNIKACIJA MOBILNIM TELEFONOM

 KOMUNIKACIJA SA CENTRALNIM SUSTAVOM

Data logeri mogu slati svoje podatke pomoću SMS poruka na mobilne telefone. Podaci koji se šalju odnose se na alarme, kvarove, propuštanja Komunikacija mobilnim telefonom Svaki dan prikupljaju se podaci sa lokacija (očitanja mjerenja, digitalni i analogni ulazi) i prikazuju se na SCADA centralnom računalu.

Komunikacija se izvodi:

 RADIO vezom
 WI-FI vezom
 GSM/GPRS vezom

ili međusobnom kombinacijom, ovisno o specifičnostima sustavaTEHNIČKA SPECIFIKACIJA TEHNOLOGIJE

 nadzor vodoopskrbnih sustava (protok, tlak, ...) pomoću Data Logera (mogućnost spajanja na postojeći vodomjer)
 prijenos podataka putem GSM/GPRS/WiFi/RADIO veze, ovisno o specifičnosti sustava
 vodotijesna izvedba opreme (mogućnost instalacije u šahtove)
 baterijsko napajanje sa dugogodišnjim vijekom trajanja baterije (tipično 5 godina)
 kompatibilnost sa različitim sustavima nadzora (SCADA sustavi)
 dojava alarma u slučaju kvara putem SMS poruke odgovornim osobama
 uspostava baze podataka po DMA zonama, obrada/analiza prikupljenih podataka
 
 
 
Komteh d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i ostalih informacija.
Za najnovije podatke obratite nam se telefonom ili putem e-maila
Copyright © 1999-2014 Komteh d.o.o.
Početna stranica | O nama | Gdje se nalazimo | Kontaktirajte nas