KOMTEH RADIOKOMTEH GEOKOMTEH AUDIO / VIDEOKOMTEH SCADA
Izaberite jezik
 
KOMTEH SCADA

SCADA
Nadzorni sustav vodoopskrbe
Nadzorni sustav plinoopskrbe
Referencijska lista

 

Novosti & događanja
 
Nadzorni sustav plinoopskrbe


SAŽETAK


Sadašnje stanje kao i budući razvoj plinoopskrbnog sustava koji snabdijeva prirodnim plinom široko područje, nameću potrebu uvođenja sustava daljinskog nadzora i upravljanja plinoopskrbnim objektima, odnosno cijelim plinoopskrbnim sustavom, s ciljem kvalitetnijeg, pouzdanijeg i ekonomičnijeg snabdijevanja potrošača prirodnim plinom.

Kod navedenog treba uvažavati sljedeće činjenice:

 da gubici prirodnog plina u prijenosnoj i distributivnoj plinoopskrbnoj mreži nisu zanemarivi
 da su troškovi čuvanja objekata značajni
 da su troškovi obilaska objekata značajni
 da je potrebna brza intervencija na kvarovima u sustavu
 da cilj treba biti sprečavanje većih kvarova u sustavu
 
Na osnovu svega navedenog nameće se ekonomsko i tehničko opravdanje uvođenja sustava za daljinski nadzor i upravljanje plinopskrbom.
Uvođenjem sustava telemetrije omogućava se optimalna distribucija prirodnog plina uz minimalizaciju troškova prijenosa, brzi uvid u gubitke prirodnog plina u sustavu, kao i smanjenje broja radnog osoblja.

Zbog relativno velikog područja kojim se proteže plinopskrbni sustav, udaljenosti objekata, velike duljine cjevovoda te velikog broja domaćinstava i privrednih objekata koje treba sigurno opskrbljivati prirodnim plinom, potrebno je stalno kontrolirati rad čitavog plinopskrbnog sustava i brzo intervenirati u slučaju kvara ili ispada pojedinih dijelova sustava. KOMUNIKACIJA MOBILNIM TELEFONOM

 KOMUNIKACIJA SA CENTRALNIM SUSTAVOM

Telemetrijske stanice mogu slati svoje podatke pomoću SMS poruka na mobilne telefone. Podaci koji se šalju odnose se na alarme i kvarove Komunikacija mobilnim telefonom Svaki dan prikupljaju se podaci sa lokacija (očitanja mjerenja, digitalni i analogni ulazi) i prikazuju se na SCADA centralnom računalu.

Komunikacija se izvodi:

 RADIO vezom
 WI-FI vezom
 GSM/GPRS vezom

ili međusobnom kombinacijom, ovisno o specifičnostima sustava

Praktičnost i ekonomičnost nalažu da sve informacije iz plinopskrbnog sustava budu dostavljene na jedno mjesto, iz kojeg se vrši nadzor i upravljanje nad cijelim plinopskrbnim sustavom, tzv. nadzorno-upravljački centar. 

Daljinski nadzor i upravljanje plinopskrbnog sustava treba omogućiti:

 nadziranje tlaka plina u sustavu na temelju mjerenja tlaka na pojedinim cjevovodima
 nadziranje rada odorizacijskih stanica
 nadziranje tlaka plina na ulazima i izlazima redukcijskih stanica
 nadziranje potrošnje tzv. velikog potrošača (industrija)
 daljinsko upravljanje ključnim ventilima
 obavještavanje osoba u dispečerskom centru o nastalim kvarovima u sustavu

Ovi uvjeti diktiraju uvođenje takvog informacijskog sustava koji vrlo brzo i pouzdano informira o svim stanjima i promjenama u plinoopskrbnom sustavu.


Blok shema daljinskog nadzora


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA TEHNOLOGIJE

 nadzor plinoopskrbnih sustava (protok, tlak, ...), spajanje na postojeći protokometar - korigirani protok
 nadzor tzv. velikih potrošača (industrija), mogućnost daljinskog isključivanja/prigušivanja potrošača
 nadzor i upravljanje radom odorizacijskih stanica
 nadzor i upravljanje radom mjerno-regulacijskih stanica, mogućnost daljinskog zatvaranja ulaznog/izlaznog ventila
 prijenos podataka putem GSM/GPRS/WiFi/RADIO veze, ovisno o specifičnosti sustava
 PEX izvedba opreme, ATEX certifikati
 kompatibilnost sa različitim sustavima nadzora (SCADA sustavi)
 dojava alarma u slučaju kvara putem SMS poruke odgovornim osobama
 uspostava baze podataka, obrada/analiza prikupljenih podataka
 
 
 
Komteh d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i ostalih informacija.
Za najnovije podatke obratite nam se telefonom ili putem e-maila
Copyright © 1999-2014 Komteh d.o.o.
Početna stranica | O nama | Gdje se nalazimo | Kontaktirajte nas