Poštovani, tijekom pandemije COVID-19 dostupni smo na 095 857 8325 (Radio) i 099 600 2500 (Geo)

Digital Mobile Radio

DMR je otvoreni digitalni radio standard koji spada pod PMR standarde, tj. on je napravljen za profesionalne korisnike. ETSI (European Telecommunications Standards Institute)ga je objavio 2004. godine i cilj mu je ostvariti visoko učinkoviti profesionalni bežični komunikacijski sustav sa nižom cijenom i manjom kompleksnošću postavljanja potrebne opreme i njeno održavanje, kao i održavanje cijelog sustava.

Definicija Trunking-a

Opcije sustava gdje je omogućeno dinamičko dijeljenje ograničenog broja komunikacijskih kanala između više korisnika naziva se trunking. Umjesto dodjeljivanja određenog kanala grupi korisnika, pomoću trunking sistema moguće je dinamičko dodjeljivanje bilo kojeg slobodnog kanala bilo kojem korisniku u sustavu. Konvencionalni radio sustav koristi dedicated kanal (frekvenciju) za svaku individualnu grupu korisnika, tj. on dodjeljuje grupi korisnika određenu frekvenciju, pa kod standardnih opcija možemo imati samo onoliko grupa korisnika koliko imamo resursa frekvencija.

Prednosti trunking opcija:

 • Prednosti trunkinga su te da može imati više korisnika po kanalu kada broj kanala po lokaciji (eng. site) prekorači određenu granicu. U ovisnosti na način kako se mreža koristi, ta određena granica se može mijenjati. Mnogi trunking dizajni koriste dedicated (posvećene) kontrolne komunikacijske kanale i povećana učinkovitost trunking-a prvo treba nadoknaditi uporabu kanala za podešavanje i nadzor poziva.
 • Druga prednost je kontrola tko može ući i koristiti tu mrežu i kojim uslugama može pristupiti.
 • Više je prikladan za pozive koji uključuju više od jedne grupe korisnika (više grupa), zato što sam trunking sistem uključuje samo one grupe koje imaju sudionike u pozivu (razgovoru).
 • Sofisticirano rukovanje neuspješnim scenarijima. Na primjer, gubitak jednog prometnog kanala samo smanjuje kapacitet mreže za jedan poziv dok niti jedan korisnik neće izgubiti uslugu.

Prednosti standardnih opcija:

 • Jednostavan i ekonomičan za manji broj korisnika;
 • Brza uspostava poziva.

DMR standard pokriva tri sloja:

 • Tier I: Ovaj sloj je namijenjen za opću uporabu i za njega se ne mora plaćati licenca. Koristi 6,25kHz FDMA tehnologiju te je više ciljan za poslovno tržište. Također podržava i trunking sistem pa je postao dostupan i na profesionalnom tržištu.
 • Tier II: Ovaj sloj je namijenjen za uobičajenu komunikaciju. Primjenjuje dvo-slotnu 12,5kHz TDMA tehnologiju koja je ciljana za profesionalno tržište.
 • Tier III: Ovaj sloj je namijenjen za trunking i istovremenu odašiljačku komunikaciju (istovremeno emitiranje radijskog signala). Uz to što koristi dvo-slotnu 12,5kHz TDMA tehnologiju, podržava i aplikacije za mrežni menadžment, te je također ciljan za profesionalno tržište.

Digitalna tehnologija predstavlja predvidljivu tendenciju bežične komunikacije koja pruža opremu sa boljom i kvalitetnijom komunikacijom, većom sigurnosti, većim spektrom frekvencija, te bogatijem broju funkcija u odnosu na analognu opremu.

DMR funkcije i parametri

DMR digitalni sustav realizira glasovne servise (grupni pozivi, privatni poziv, all call (poziv svima) itd.), podatkovne servise (tekstne poruke, GPS podaci itd.) i dodatne usluge. DMR uređaji imaju dosta funkcija i parametara tako da ćemo navesti samo par njih.

Osnovni paramteri

DMR konfiguracija uključuje i neke osnovne parametre koji određuju značajke DMR opreme, a ti parametri su:

 • Radio ID (radio identifikacija):Jedinstvena identifikacijska informacija svakog radija. Svaki radio mora imati svoj ID da bi ga mogli drugi korisnici identificirati kada žele uspostaviti privatni poziv ili poslati poruku.
 • Group Call ID (grupni poziv): Služi nam da identificiramo određenu grupu. Korisnici te grupe moraju definirati identifikaciju grupnog poziva, ili neće moći primati odgovarajuće pozive.
 • Alias: Nadimak svakog radija za kontakte privatnog ili grupnih poziva. Može se konfigurirati tako da je pogodan za korisnika koji želi naći kontakt za pozvati.
 • Channel: Kanal koji nam pomoću DMR digitalne signalizacije pruža komunikacijske servise. Najmanje 1 digitalni kanal može biti uspostavljen, a najviše 1023 digitalna kanala.
 • Color Code (kodna boja): Koristi nam za prepoznavanje sustava. Korisnici koji žele komunicirati jedni sa drugima u istom sustavu moraju imati dodijeljen isti colorkod. Radio uređaj ignorira bilo kakvu aktivnost na kanalu koja ne odgovara color kodu u kojem je on dodijeljen jer pretpostavlja da ta aktivnost pripada drugom sustavu. U slučaju da imamo više sustava za pratiti, onda različiti color kodovi moraju biti dodijeljeni odgovarajućim kanalima. Raspon različitih kodova može biti od 0 do 15.
 • Tx/Rx Frequency: To je odašiljačka/prijamna frekvencija aktualnog kanala. Obadvije frekvencije stranaka koje komuniciraju moraju biti iste.
 • Group Call Hang Time (vrijeme prekida grupnog poziva): To je vrijeme u kojem radio ostaje u privatnom pozivu (private call) nakon što je taj poziv završio. To nam služi da korisnik može ponovo nazvati direktno tu grupu pritiskom PTT (Push-to-talk) tipke, bez odabiranja liste kontakata.
 • Time Slot (vremenski odsječak): DMR primjenjuje TDMA postavke da podijeli 12,5kHz kanal u dva uzastopna odsječka ili slota (slot 1 i slot 2). Jedan ili drugi slot može biti korišten za komuniciranje ili za prijenos podataka. Kod pseudo trunkinga, oba slota mogu istovremeno biti korištena za komuniciranje i za prijenos podataka u direktnom i repetitorskom modu rada. Moramo naglasiti da je pseudo trunking jedan od patenata firme Hytera koja se bavi proizvodnjom primopredajne i radio odašiljačke opreme.

Glasovni servisi

DMR glasovne usluge podržavaju group call(grupni poziv), private call (privatni poziv) i all call (poziv svima). To znači da korisnik može napraviti poziv sa grupom, jednom osobom ili sa svim korisnicima u sustavu.

Group Call

Korisnik pomoću group call usluge odašilje poziv cijeloj grupi. Svaki korisnik u toj grupi može čuti ostale. Da se uspostavi grupni poziv, moraju se prvo konfigurirati kontakti grupnog poziva preko CPS-a (Customer Programming Software). Nakon konfiguracije, možemo uspostaviti grupni poziv držeći tipku PTT. Svi korisnici u grupi moraju biti u istom slotu na istome kanalu, i moraju imati jednaku odašiljačku i prijamnu frekvenciju i isti color kod.

Konfiguracija parametara

Radio uređaj može jedino primati grupne pozive od grupa koje su uključene u Rx Group List (prijamnička grupna lista) preko CPS-a. Da bi se uspostavio grupni poziv moramo imati u listi kontakata dostupne korisnike, te zatim moramo postaviti group call ID.

Private Call

Privatni poziv je poziv uspostavljen između samo dvije individualnemobilne postaje. Obadvije stranke moraju biti u istom vremenskom odsječku na istome kanalu i moraju se poklapati Tx i Rx frekvencije, te moraju imati isti color kod.

Da bi postigli privatni poziv, radio uređaj mora biti identificiran tako da pozivatelj može onda odabrati ID ili pseudonim od korisnika kojeg želi pozvati.

Konfiguracija parametara

Prije nego što se uspostavi poziv, oba korisnika, pozivatelj i primatelj poziva, moraju konfigurirati i namjestiti radio ID. Možemo dodati radio ID kontakta u listu kontakata preko CPS-a ili izbornika.

All Call

All Call je poziv koji je učinjen sa jednog individualnog radija prema svim radio uređajima u sustavu. Komunikacija se ne događa preko nekog specijalnog vremenskog odsječka ili kanala u tom sustavu, nego samo korisnik sa visokim prioritetom može uspostaviti all call poziv i on mora biti prvo omogućen preko CPS-a. To je posebno važno kada se treba uspostaviti komunikacija sa svim korisnicima na cijelom kanalu.

Podatkovni servisi

U DMR podatkovne servise spadaju tekstualne SMS poruke, GPS, dopunske usluge itd. Podatkovni servisi su pružani tako što koriste packet data protokole (PDP) koji podržavaju internet protokole (IP) ili SDS (Short Data Service) podatkovne servise. DMR IP standard podržava i IPv4 i IPv6.

SMS poruke

Pomoću DMR tehnologije koristeći naš radio možemo slati, primati, prosljeđivati i spremiti tekstualne poruke, te ih čak i pohraniti u radio ako bi ju namjeravali kasnije poslati. Poruku upisujemo preko tipkovnice i možemo ju vidjeti na zaslonu uređaja. Koristeći DMR radio uređaj možemo poslati tekstualnu poruku određenom korisniku, grupi korisnika ili kontrolnoj stanici, te odgovoriti i proslijediti poruku drugim radio uređajima.

Primjena tekstualnih poruka:

 • Kod komunikacije povjerljivih informacija
 • Kada smo u bučnoj okolini i imamo glasovnih smetnji
 • Kada uređaj ima problema u funkcioniranju glasovnih servisa

SMS poruke uključuju dvije kategorije:

 • Privatne poruke: Poruke koje se izmjenjuju između dva radio uređaja.
 • Grupne poruke: Poruka koja je poslana sa jednog radio uređaja svima u grupu. To je point-to-many usluga bez potvrde.

Bilo da se radi o privatnoj ili grupnoj poruci, svi korisnici moraju biti u istom vremenskom slotu na istome kanalu, te moraju imati usklađenu Tx i RX frekvenciju i kodnu „boju“ (color code).

GPS

DMR podržava GPS tehnologiju i ta usluga je uglavnom korištena za provjeru pozicije radija i slanje kratke GPS poruke. Korisnik može poslati GPS poruku da obavijesti kontrolnoj postaji ili drugim radio uređajima svoju geografsku poziciju.

GPS usluga se može aktivirati putem CPS-a i kada se aktivira, automatski će početi tražiti satelit i ažurirati  GPS podatke sve dok se usluga ne isključi.

GPS povratni kanal se koristi za GPS podatkovni izvještaj. Kada radio uređaj napravi uspješnu RRS registraciju, kontrolna stanica može doći do informacija o geografskoj poziciji radio uređaja i on će regularno izvještavati informaciju o svojoj poziciji kontrolnoj postaji.

Roaming

Roaming je funkcija koja nam dopušta da sa svojom mobilnom postajom u IP multisitekonekcijskom sustavu automatski prelazimo iz jednelokacije u drugu, tj. iz područja pokrivenosti jedne bazne postaje u drugu bez da izgubimo signal. Slika prikazuje povezivanje dvije bazne postaje preko IP mreže te međusobnu komunikaciju mobilnih postaja koje pripadaju svaka svojoj baznoj postaji.

Roaming listu možemo konfigurirati u mobilnoj postaji koja sadrži niz kanala koji se odnose na bazne postaje, i kada se uključi roaming funkcija, mobilni uređaj će početi detektirati snagu signala svakog kanala u roaming listi. Kada detektira sve kanale, moći ćemo odabrati kanal sa najvećom snagom signala i odbrati da nam bude glavna bazna postaja i onda će mobilna postaja ostati na tojbaznoj postaji. Ako snaga signala padne ispod dogovorene RSSI vrijednosti, naš mobilni uređaj će pokušati naći novu glavnu baznu postaju.Također moramo navesti da funkcija roaming može smanjiti performanse uređaja.

Najnovije vijesti i događanja

Hi-Target vRTK - vizualni RTK prijamnik sa dvostrukom kamerom

Hi-Target vRTK - vizualni RTK prijamnik sa dvostrukom kamerom

Opremljen dvostrukom kamerom, vRTK je prvi Hi-Targetov lagani i
inovativni proizvod vizualnog RTK prijemnika, koji ne samo da omogućuje beskontaktno snimanje slika, probijajući objektivna ograničenja prethodnog rada, već također poboljšava brzinu iskolčenja s funkcijom za
Live View Stakeout. To uvelike poboljšava radnu učinkovitost za njegove korisnike.

HI-TARGET HTS-521L10 - NOVA TOTALNA MJERNA STANICA

HI-TARGET HTS-521L10 - NOVA TOTALNA MJERNA STANICA

Brže, dalje i jače.

Dalekometna totalna stanica sa HD zaslonom u boji.

 

Sena 50C - Motociklističke Bluetooth slušalice sa kamerom

Sena 50C - Motociklističke Bluetooth slušalice sa kamerom

Senina vrhunska serija 50 raste s dugo očekivanim komunikacijskim uređajem opremljenim kamerom, Sena 50C. 50C je prepun značajki, uključujući Seninu vrhunsku Mesh i Bluetooth komunikacijsku tehnologiju te mogućnost 4K kamere. Potpuno novi zvučnici i mikrofon SOUND BY Harman Kardon modela 50C donose profinjenu jasnoću zvuka u vašu vožnju...pripremite se za neusporedivo audio/video iskustvo. 

GeoDist® - nova generacija distomata od GeoFennela

GeoDist® - nova generacija distomata od GeoFennela

Mjerite udaljenosti, površine i volumene kao nikada prije.
Nova generacija GeoDist®-a kombinira vrhunsku preciznost i jednostavnu navigaciju za optimalne rezultate mjerenja. Doživite najveću točnost čak i za neizravna ili kutna mjerenja. Kristalno jasna vidljivost u najnepovoljnijim uvjetima. Razvijen s dokazanom kvalitetom geo-FENNEL-a za vaše individualne zahtjeve.

MOTOTRBO ION Pametni radio

MOTOTRBO ION Pametni radio

Vaše se poslovanje temelji na glasu i podacima. Ali ako vaši uređaji mogu pristupiti samo jednom, ne koristite sve mogućnosti koje su vam danas dostupne. MOTOTRBO Ion je naš prvi za poslovanje spreman komunikacijski uređaj s uvijek uključenim glasovnim i širokopojasnim podatkovnim mogućnostima.

 

GeoTape 2 in 1 - laserski mjerač udaljenosti s mjernom trakom

GeoTape 2 in 1 - laserski mjerač udaljenosti s mjernom trakom

Geotape 2 u 1 je novotarija na tržištu nikada prije viđena. Dolazi nam od cijenjene njemačke tvrtke Geo fennel. Ovaj mjerni uređaj je proizvod koji je ujedno klasični metar i digitalni distomat. Zbog čega je kao uređaj za jednostavno mjerenje još poželjniji radi povećane točnosti, za one trenutke kada se dvoumite koja je istinska mjera nečega.

Arhiva

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našim stranicama. Korištenjem naših stranica pristajete na korištenje kolačića. ×